กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนารอเมาะ อนันทบริพงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนูรียาห์ ดอเลาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1