กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหารุวานี มาหะคีรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางบังอร บุญทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุพร อินทรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางแมมูเน๊าะ ดือรามะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอลิสา เจ๊ะแว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1