ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558
ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม ณ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทน อดกลั้น สามัคคี และมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 1108 ครั้ง