เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชตะลุบัน


เขียวเหลืองแพรวพรายเป็นสง่า 

         

ประทับตราวงลักษณ์งามวิไล


           โบกพลิ้วปลิวสะบัดประทับใจ           


ขึ้นชื่อไว้เทศบาลนามของเรา


                 จะถนอมและยึดมั่นในวินัย                  


 สิ่งเตือนใจคือระเบียบสามัคคี


            ให้ทุกคนพึงกระทำแต่ความดี           


 เพื่อศักดิ์ศรีตะลุบันนามของเรา