รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน
24 ถ.ลูกเสือ   ตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 94110
เบอร์โทรศัพท์ 073411065 เบอร์แฟกส์ 073411085


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :