ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมโนราห์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 6,400,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารรองเง็ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมะโย่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 4,440,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกุเรปัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 4,022,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดีเกฮูลู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 320,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558-2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..